fbpx
logo
Follow Us :

Laatst bijgewerkt: augustus 2022.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen de noodzakelijke gegevens van jou op. En hier gaan we natuurlijk heel zorgvuldig mee om. In deze verklaring leggen wij uit hoe we omgaan met privacygevoelige informatie, welke gegevens wij opslaan en waarom. Daarnaast lees je hoe jij jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen.

Wie zijn wij?

Stokstaartjes.nl is onderdeel van FYFF B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65885856. Onze contactgegevens vind je op deze website. FYFF B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Welke persoonsgegevens worden er door ons verzameld?

Onze website kan worden bezocht zonder dat wij je persoonsgegevens inzien, opslaan of verwerken. Net als veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld de onderdelen van de website die je bezoekt, de informatie die je bekijkt, en het type apparaat dat je gebruikt voor je bezoek aan de site. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Zodra je gebruikt maakt van onze dienstverlening, bijvoorbeeld zodra je je inschrijft als werkzoekende of als uitzendbureau, ontvangen en verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Concreet gaat het om – onder andere – de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • Geboortedatum, en geboorteplaats
  • Geslacht
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

Met wie kunnen je persoonsgegevens worden gedeeld?

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan andere ondernemingen die zich ook bezig houden met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling (specifiek: organisaties die bij ons zijn aangesloten), aan opdrachtgevers, onderaannemers, verwerkers, die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, aan leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle andere gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen buiten Europa. Daarbij letten wij erop dat er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in Europa. Ook worden er afspraken met deze partijen gemaakt over passende veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens goed te beschermen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je je inschrijft als werkzoekende, blijven je gegevens een jaar zichtbaar voor de aangesloten intermediairs, of totdat jij of wij deze gegevens verwijderen.

Wat doen wij om je gegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens zo goed mogelijk door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te nemen. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database, op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes. Al onze medewerkers en verwerkers (organisaties die voor ons persoonsgegevens verwerken) tekenen voor strikte geheimhouding. Onze medewerkers hebben alleen inzage in de persoonsgegevens die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

  • in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
  • de gegevens die wij van jou hebben, te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
  • verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten of mogen bewaren;
  • je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail of post.

E-mailadres:
[email protected]

Postadres:
FYFF B.V. / Stokstaartjes.nl
Westkanaalweg 10E1
2461 EC Ter Aar